The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-3/19
Place and Date Podgorica 20/03/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-3/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Žaklina Kosić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
djr@djr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pješačkog mosta – pasarele preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje, u Opštini Mojkovac . Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 55,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Izabrani ponuđač-izvršilac je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi :

-polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane investitorima ili trećim licima u vezi sa obavljanjem djelatnosti sa osiguranom aktivnošću koja se odnosi na djelatnost stručnog nadzora nad građenjem objekata i limitom pokrića (sumom osiguranja) od 200.000,00 eura, sa rokom važnosti za vrijeme roka izvršenja Ugovora. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi se mora navesti da se ista izdaje za predmetnu javnu nabavku broj:01-3/19 od 20.03.2019. godine, vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji pješačkog mosta – pasarele preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje, u Opštini Mojkovac.


Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci podnese naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti sastavni dio Ugovora.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor -pasarela mojkovac.doc 1033 19/03/2019 13:03:52


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td pasarela mojkovac 12 04 2019 god.docx 22.03 12/04/2019 13:42:30
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 21.03.2019. god (1).docx 22.73 22/03/2019 10:36:37
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 3 pasarela td mojkovac (1).docx 50.51 08/04/2019 09:33:28


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-3-19.pdf 6958.98 14/05/2019 09:55:14


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-3-19 gradj.nadzor_2019_05_31_09_18_34_704.pdf 3820.27 31/05/2019 14:21:16

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 31/05/2019 14:43:15

Print this page