The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-64/19
Place and Date Podgorica 16/04/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-64/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Darinka Radoji;i'
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 20,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po dostavljenim ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno okončane situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor -kanalizacija šavnik.doc 634.5 15/04/2019 13:01:36


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td nadzor kanaliz. šavnik.docx 21.47 19/04/2019 10:22:37


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-64-19.pdf 4835.68 01/07/2019 07:08:30


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-64-19-civil engineer-kanal.mreza u savniku_2019_09_17_12_30_57_785.pdf 3839.51 17/09/2019 12:56:42

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 17/09/2019 13:07:39

Print this page