The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-43/19
Place and Date Podgorica 21/06/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-43/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Đorđina Lovrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71220000-6 Usluge arhitektonskog projektovanja

Description (addition)

Predmet javne nabavke je Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 300,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 75.00

2. kvalitet , No. of points 25.00

VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja: Virmanski, 15 dana nakon dobijanaja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat, od strane vršioca revizije, kojeg imenuje Naručilac.
Izabrani ponuđač-Projektant je dužan da, prije potpisivanja ugovora, dostavi dokaz o osiguranju za štetu od odgovarajućeg profesionalnog rizika, na iznos od 100.000,00€, za predmetnu javnu nabavku, u skladu sa Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Sl. list CG” broj: 68/17). U polisi mora biti tačno naveden predmet javne nabavke za koju se izdaje, a to je Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td - projekat sanacija klizišta kanli kula.docx 845.85 20/06/2019 13:59:32


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 23.07.2019..docx 21.78 23/07/2019 12:54:03
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 17.07.2019..docx 24.89 17/07/2019 09:11:42
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 24.06.2019..docx 21.39 25/06/2019 12:44:20


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-43-19-kanli kula_2019_08_16_09_18_24_123-min.pdf 4053.52 16/08/2019 12:18:40


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-43-19 geotehnika montenegro_2019_09_18_11_02_55_031.pdf 1999.41 18/09/2019 11:52:56

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 18/09/2019 13:09:08

Print this page