The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-108/19
Place and Date Podgorica 25/07/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-108/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljilja Vuković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji puta Usjek-Motički gaj, Opština Žabljak. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 40,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 80.00

2. kvalitet , No. of points 20.00

VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor usjek-motički gaj.doc 1097 24/07/2019 14:19:06


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 31.07.2019 usjek - motički gaj.docx 22.71 31/07/2019 12:01:23


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-108-19.pdf 6733.47 17/09/2019 10:05:01


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-108-19 gpc_2019_10_21_14_37_47_608.pdf 3932.04 21/10/2019 15:02:58

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 22/10/2019 08:53:35

Print this page