The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Bar,
Number 024/19-06-2031/1
Place and Date Bar 10/09/2019


Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Bar,


Invitation Number 024/19-06-2031/1
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Bar
Contact Person
Vesna Bakic
Address
Marsala Tita br.7
Postal No.
85 000
Town
Bar
Identification No.
11045138
Telephone
030/313-240
Fax
Electronic Mail(e-mail)
vesna.bakic@pomorstvo.me
Internet page
www.pomorstvo.me

II Subject Of Public Procurement32352200-7 Radarski rezervni dijelovi i pribor
50312300-8 Održavanje i popravljanje opreme za mrežu podataka

Description (addition)

Održavanje VTMIS sistema i djelovi

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 95,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Zbog hitnosti predmetne nabavke, obzirom da je u pitanju nabavka koja predstavlja osnov za redovno obavljanje djelatnosti Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Bar na lokacijama VTMIS sistama koju treba sprovesti u što kraćem roku kako bi se obezbijedio kontinuitet u radu službi, a pošto naručilac nije postavio zahtjeve koji bi učesnicima iziskivali dodatno vrijeme za pripremu dokumentacije ili pribavljanje posebnih informacija vezanih za postupak , smatramo da su se stekli uslovi da se navedena nabavka sprovede u otvorenom postupku sa skraćenim rokom u skladu sa odredbama utvrdjenim u članu 90 stav 2 ZJN gdje je rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupke javne nabavke odredjen u kraćem trajanju ali ne kraćem od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td vtmis.docx 95.3 10/09/2019 11:45:31


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka vtmis 2019.pdf 2431.37 11/10/2019 10:11:49


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor vtmis 2019.pdf 1514.86 28/11/2019 09:05:51

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 28/11/2019 09:32:21

Print this page