The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-184/19
Place and Date Podgorica 10/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-184/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Selma Turusković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71220000-6 Usluge arhitektonskog projektovanja

Description (addition)

Predmet javne nabavke je Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave za saobraćaj i Ministarstva kulture na Cetinju za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 8,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Rok i način plaćanja

Način i rok plaćanja: Virmanski, 15 dana nakon dobijanaja pozitivnog mišljenja na Glavni projekat, od strane vršioca revizije, kojeg imenuje Naručilac.
Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Izabrani ponudjač – Izvršilac je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci, podnese NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora će biti sastavni dio Ugovora

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td lica sa invaliditetom.docx 5580.55 10/09/2019 11:04:00


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 09.10.2019..docx 5443.88 09/10/2019 10:38:45


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-184-19.pdf 4586.46 03/12/2019 14:38:29


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-184-19 entasis_2020_02_12_09_07_26_654.pdf 2093.17 12/02/2020 10:06:18

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/02/2020 13:29:46

Print this page