The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-189/19
Place and Date Podgorica 12/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-189/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Branka Mitrović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Vršenje stručnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici u Podgorici.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 100,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena , No. of points 70.00

2. Kvalitet, No. of points 30.00

VI Other Information (if applicable)

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to: revizora za građevinske, elektrotehničke, arhitektonske i mašinske radove.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija saj i pjp.docx 7740.45 12/09/2019 09:20:51


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 27.09.2019.-1.docx 19.3 27/09/2019 13:34:09
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 27.09.2019..docx 17.89 27/09/2019 10:27:19


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-189-19.pdf 8181.34 11/10/2019 15:00:52


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-189-19 civil engineer.pdf 3737.05 08/11/2019 12:16:23

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 08/11/2019 12:20:47

Print this page