The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-186/19
Place and Date Podgorica 25/09/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-186/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Selma Turusković
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71220000-6 Usluge arhitektonskog projektovanja

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 12,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije, i ovlašćenog inženjera za: građevinsku vrstu projekta i ovlašćenog inženjera elektrotehničku vrstu projekta, odnosno za svaku vrstu radova koje se izvode na osnovu tih projekata, I to: za građevinsku, arhitektonsku, mašinsku I elektrotehničku vrstu projekata.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti izradu geodetskog projekta.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td pred cg-zg vl 186.docx 14089.53 25/09/2019 10:47:12


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 09.10.2019..docx 12548.94 09/10/2019 14:23:08


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-186-19.pdf 8833.29 16/03/2020 09:36:12


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-186-19 entasis_2020_04_10_12_43_40_787.pdf 2020.89 10/04/2020 13:09:19

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 10/04/2020 13:17:30

Print this page