The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-190/19
Place and Date Podgorica 17/10/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-190/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Bojana Mitrić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Vršenje stručnog nadzora u toku izvodjenja radova na izgradnji trga i šetališta u Sutomoru-opština Bar.

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 40,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.

Rok plaćanja: 2019., 2020., 2021. godina.

Podaci o izvođenju radova:
Ugovoreni rok izvođenja radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
Radovi se izvode u jednoj smjeni sedam dana u nedjelji, a po potrebi produženo u više smjena.

Obaveza imenovanja
U skladu sa članom 124 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad građenjem cjelokupnog objekta, i revizore zadužene za posebnu vrtsu radova, i to: revizora za građevinske, elektrotehničke, arhitektonske i mašinske radove.
U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćeno lice koje će vršiti nadzor nad izvođenjem geodetskih radova.
Podaci o licima iz prethodna dva stava upisuju se u izjavi o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija nadzor tenderska dokumentacija trg sutomore.docx 234.91 17/10/2019 10:54:38


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-190-19.pdf 5966.44 06/03/2020 13:26:32


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-190-19 decom_2020_04_15_14_57_42_081.pdf 3764.58 15/04/2020 20:52:10

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 16/04/2020 11:55:06

Print this page