The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-232/19
Place and Date Podgorica 19/11/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-232/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Biljana Vukić
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me/

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog u toku izvođenja radova na rekonstrukciji objekta ''Dvorca Kralja Nikole'' u Nikšiću. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 75,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 70.00

2. kvalitet , No. of points 30.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor - dvorac kralja nikole 232.doc 1245.5 19/11/2019 10:21:15


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka 01-232-19 dvorac kralja nikole_2020_04_28_11_54_00_925-min.pdf 6153.67 28/04/2020 15:02:21


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-232-19 europrojekt_2020_07_02_14_24_14_933.pdf 3906.29 03/07/2020 12:13:24

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 03/07/2020 12:41:06

Print this page