The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-257/19
Place and Date Podgorica 20/12/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-257/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljiljana Vuković
Address
Arsenija Boljevi'a 2A
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puta Ravna rijeka – Cmiljača, dionica Jasikovac-Cmiljača II faza. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 10,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td 257.doc 699.5 20/12/2019 12:57:17


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 257.docx 20.69 24/12/2019 08:44:27


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-257-19.pdf 7647.77 04/03/2020 13:38:26


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor -gpc jasikovac cmiljaca_2020_04_01_14_28_44_910.pdf 4041.5 07/05/2020 08:46:11

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 07/05/2020 10:42:28

Print this page