The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-239/19
Place and Date Podgorica 20/12/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-239/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Marijana Stamatović
Address
Novaka Miloševa 18
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71322000-1 Usluge tehnickog projektovanja u niskogradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je izrada studije vodosnabdijevanja Opštine Bar

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 70,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. Najniža ponuđena cijena , No. of points 70.00

2. Kvalitet, No. of points 30.00

VI Other Information (if applicable)

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

Način plaćanja je: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji.

Plaćanje će se vršiti po sledećoj dinamici:

1. Do 50% ugovorene cijene nakon dostavljanja nacrta studije vodosnabdijevanja. Izvršilac je obavezan da dostavi nacrt studije na pregled Opštini Bar i d.o.o “Vodovod i kanalizacija” nakon 150 dana od dana potpisivanja ugovora, pri čemu je dužan da implementira sve eventualne komentare na Izvještaj iz pripremne faze od predstavnika Opštine Bar i d.o.o “Vodovod i kanalizacija”. Opština Bar i d.o.o “Vodovod i kanalizacija” Bar treba da dostave Izvršiocu komentare najkasnije 15 dana od dana prijema Nacrta studije. Za svaki dan eventualnog kašnjenja Opštine i d.o.o “Vodovoda i kanalizacije Bar, Izvršiocu će biti produžen ugovoreni rok. Ukoliko Izvršilac u roku od 150 dana ne dostavi nacrt studije, obavezan je da Opštinu Bar i d.o.o “Vodovod i kanalizacija” obavijesti o razlozima kašnjenja, Naručilac u slučaju kašnjenja nije obavezan da isplati Izvršioca u predviđenom procentu.
2. Isplata preostalog iznosa, 50 % će se izvršiti, nakon usvajanja konačne studije od strane Opštine Bar.
Konačnu verziju studije vodosnabdijevanja obrađivač dokumentacije je dužan da dostavi 6 mjeseci nakon potpisivanja ugovora, pri čemu ukupan rok za izradu studije ne može biti veći od 180 dana.
Kontakt osoba: Suzana Crnovršanin, dipl. ing.arh., savjetnik u Službi predsjednika Opštine, koordinator na izradi tehničke dokumentacije sa izabranim ponuđačem.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija tenderska dokumentacija studija vodosnadbijevanje bar final.doc 2659.5 20/12/2019 13:02:35


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-239-19.pdf 3305.2 01/04/2020 12:03:30


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor e3 01-239-19 vodosn.bar_2020_05_06_09_06_36_112.pdf 2558.67 06/05/2020 11:50:44

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 06/05/2020 12:35:58

Print this page