The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-236/19
Place and Date Podgorica 24/12/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-236/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Obrad Mihailović
Address
Arsenija Boljevića 2A, City Mall
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.ujr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu. Stručni nadzor vršiti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 14,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po dostavljenim ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno okončane situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor -gojakovići 236.doc 633 24/12/2019 10:01:05


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-236-19.pdf 4732.08 12/03/2020 15:09:26


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor -01-236-19-civil engineer_2020_08_04_10_43_32_728.pdf 3798.67 04/08/2020 14:47:52

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 05/08/2020 08:59:46

Print this page