The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-260/19
Place and Date Podgorica 27/12/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-260/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Marijana Stamatović
Address
Arsenija Boljevića 2a, City Mall, III sprat
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
020/230-228
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71322500-6 Usluge tehnickog projektovanja za saobracajne gradevine

Description (addition)

Izrada Glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u Opštini Rožaje

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 80,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja:

Način plaćanja: 50 % po ispostavljenim privremenim mjesečnim situacijama, 40 % po dobijenom pozitivnom mišljenju na Glavni projekat, od strane vršioca revizije kojeg imenuje Naručilac, 10 % po prihvatanju predmjera radova od strane naručioca.
Rok plaćanja: Virmanski.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td 260 (4).docx 168.19 27/12/2019 10:25:27


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije dopuna - tehničke karakteristike.pdf 6709.36 27/12/2019 13:13:33
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena br. 1.doc 76 27/12/2019 12:59:21


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-260-19 ii put.pdf 6008.69 11/05/2020 14:08:26
Decision odluka o izboru 01-260-19.pdf 4626.43 08/04/2020 14:39:19
Decision odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-260-19 iii put.pdf 6054.87 23/06/2020 12:15:20


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-260-19 aqua inženjering.pdf 2084.1 12/10/2020 12:07:56

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 12/10/2020 14:55:01

Print this page