The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-84/19
Place and Date Podgorica 30/12/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-84/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Ljiljana Vuković
Address
Arsenija Boljevića 2A, City mall
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me/direkcija

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji lokalnog puta Ckla – granica Albanije, Bar. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 25,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po jednakim privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td 84.doc 604 30/12/2019 10:12:49


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka o izboru 01-84-19.pdf 3834.49 06/04/2020 11:38:48


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-84-19 pred.za gradj.nadzor_2020_05_04_13_54_13_232.pdf 4242.77 04/05/2020 14:45:26

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 04/05/2020 14:47:40

Print this page