The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-68/19
Place and Date Podgorica 31/12/2019


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-68/19
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Obrad Mihailović
Address
Arsenija Boljevića 2A, City mall
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.djr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta i sortirnice u Beranama. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 50,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


1. najniža ponuđena cijena, No. of points 70.00

2. kvalitet , No. of points 30.00

VI Other Information (if applicable)

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td nadzor 68.doc 1959 30/12/2019 13:29:22


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 2.docx 20.54 17/02/2020 10:16:36
Pojasnjenje tenderske dokumentacije pojašnjenje 1.docx 20.69 17/02/2020 10:16:28
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 68.docx 22.39 10/02/2020 12:45:04
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 3.docx 24.91 17/02/2020 13:39:21
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 2.docx 185.14 17/02/2020 10:16:46


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision rjesenje o ispravci 01-68-19_2020_04_29_12_26_03_276.pdf 1172.17 29/04/2020 14:03:50
Decision odluka o izboru 01-68-19.pdf 3943.52 27/04/2020 16:22:04


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-68-20 civil engineer.pdf 4209.63 21/07/2020 11:49:52

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 21/07/2020 11:59:26

Print this page