The Government of the Republic of Montenegro
Directorate for Public Procurement

Pursuant Uprava javnih radova,
Number 01-8/20
Place and Date Podgorica 21/02/2020


Uprava javnih radova,


Invitation Number 01-8/20
For Open Procedure

I Name and Address of the Contracting Authority

Contracting Authority
Uprava javnih radova
Contact Person
Marija Božović
Address
Arsenija Boljevića 2A, City mall
Postal No.
81000
Town
Podgorica
Identification No.
11044620
Telephone
020/230-227
Fax
Electronic Mail(e-mail)
ujr@ujr.gov.me
Internet page
www.uijr.gov.me

II Subject Of Public Procurement71247000-1 Nadzor radova na izgradnji

Description (addition)

Predmet javne nabavke je vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na uređenju dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu – I faza, Bijelo Polje. Stručni nadzor vršiti prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. listu CG", br. 42/2011, 57/2014, 28/2015 i 42/2017) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl. list CG br.18/18).

Mark if the subject of the public procurement is procured as:III Data on conclusion of framework agreement (if applicable)

Public procurement foresees conclusion of a framework agreement


IV Estimated Value of The Public Procurement

Estimated Value of The Public Procurement with VAT 60,000.00 €

V The criteria for the choice of the best bid


VI Other Information (if applicable)

Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski po ovjerenim privremenim mjesečnim situacijama i okončanoj situaciji, na način što se 80% ugovorene cijene plaća po privremenim situacijama, a 20% ugovorene cijene se plaća po okončanoj situaciji.
Rok plaćanja: u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovjerene privremene odnosno konačne situacije.

VII Contract


Tenderska dokumentacija

Document type Filename Size (KB) Upload date
Tenderska dokumentacija td 08.doc 2217 21/02/2020 10:37:34


Pojasnjenje i Izmjena Tenderske dokumentacije

Document type Filename Size (KB) Upload date
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena td 8 02.03.2020..docx 20.94 17/03/2020 11:53:25
Izmjena tenderske dokumentacije izmjena 2 djalovića pećina i faza.docx 21.46 24/03/2020 14:36:21


Decisions

Document type Filename Size (KB) Upload date
Decision odluka 01-8-20_2020_04_30_11_38_00_546-min.pdf 9252.48 30/04/2020 15:07:31


Contracts

Document type Filename Size (KB) Upload date
Contract ugovor 01-8-20 sistem -mne -strucni nadzor radova djalovica pećine.pdf 4342.61 11/06/2020 07:46:44

Place and date of publication:

Portal of the Public Procurement Administration: portal.ujn.gov.me
last change on date: 11/06/2020 11:07:08

Print this page